logo  logo  logo
  • slider

MÔ-TƠ TỪ

MÔ-TƠ TỪ
  • Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật

– Capacity : 0.1 to 2.5 KW

– Voltage : 6 to 230 VDC

– Speed : 500 to 5000 RPM

Ứng dụng

– Industrial use : Plastic, food, sealing, cranes, lifting, wiring, conveyors,..

– Sport machines : motorlized treadmill, golf car, massage machine,…

– Elevator door

– Motorcycle, bicycle – P.M. with gear – OEM, ODM available

Đặc tính

– Customized design function

 

Categories: MÔ-TƠ TỪSản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Số hành chính
Số khẩn
Len dau trang