logo  logo  logo
  • slider

MOTOR

  • Thông tin chi tiết

Động cơ điện biến tần Motor điều khiển tần số từ 20 đến 60 Hz. Dùng để điều khiển tốc độ motor

Hỗ trợ trực tuyến

Số hành chính
Số khẩn
Len dau trang