logo  logo  logo
  • slider

XC 2001

XC 2001
  • 详细信息

Thông số kỹ thuật

Voltage 220V
Capacity 25/30/50 N*m
In stock R

Ứng dụng

Đang cập nhật …

在线支持

电话(办公时间)
热线
Len dau trang