logo  logo  logo
  • slider

MOTOR

  • 详细信息

Động cơ điện biến tần Motor điều khiển tần số từ 20 đến 60 Hz. Dùng để điều khiển tốc độ motor

在线支持

电话(办公时间)
热线
Len dau trang